ПАВЛИКЕНИ ИНФО

Информационият център на Павликени

Адрес
ул.”Васил Левски” № 10, вх.Б (Партер), ПАВЛИКЕНИ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 5200
Телефон
0884 790–320
Факс
0610 55222
Уеб сайт
Гласувай
★★★½
4 votes
Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” е създаден през 1978год. и е първият с основен предмет на дейност производство, пласмент и полагане на бетонови и варови разтвори и производство на бетонови изделия в Община Павликени. В над тридесет годишната си дейност Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” се утвърди като най-големият и най-качествен сертифициран производител в района на общините Павликени, Полски Тръмбеш, Сухиндол и Левски. Сертифициран Бетонов център ”АГРОСТРОЙ” издава на всички свои клиенти декларации за съответствие и предоставя сертификати за качество, както и протоколи за изпитване якостните характеристики на бетона и бетоновите разтвори, а също така предоставя сертификати за качество и декларации за съответствие за суровините и материалите за производство на бетон, които се доставят единствено от утвърдени и доказани доставчици.

ПЛАТЕНА РЕКЛАМА

terracredit