ПАВЛИКЕНИ ИНФО

Информационият център на Павликени

ПАВЛИКЕНИ ИНФО - НОВИНИ

Учениците от СОУ „Бачо Киро” завоюваха първите места в ученическите игри по волейбол-областен кръг, провели се на 13,14 и 15 март 2013г.

( 2 Votes )
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

В Ученическите игри, които се проведоха в гр. Павликени, участваха следните отбори от област В. Търново:
V-VІІ клас момичета
V-VІІ клас момчета
1. СОУ "В. Комаров" - В. Търново
1. СОУ "Бачо Киро" - Павликени
2. СОУ "Бачо Киро" - Павликени
2. ОУ "Кирил и Методий" - Долна Оряховица
3. ОУ "Кирил и Методий" - Долна Оряховица
3. СОУ "Максим Райкович" - Лясковец
4. СОУ „Ив. Момчилов“ – Елена
4. СОУ „Ив. Момчилов“ – Елена
5.СОУ "Максим Райкович" - Лясковец
5. СОУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново

На първо място при момичетата V-VІІ клас се класира отборът на СОУ "Бачо Киро" - Павликени, а на второ - състезателките от СОУ "В. Комаров" - В. Търново. При момчетата в същата възрастова група първенци са представителите на СОУ "Бачо Киро" - Павликени, спечелили финала с 2:1 гейма срещу представителите на СОУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново.
В другата възрастова група VІІІ-Х клас се срещнаха отборите на юношите от следните училища в областта:
1. СОУ "Цветан Радославов" – Свищов
2. ПГЕЕ "Ломоносов" – Г. Оряховица
3. ПМГ "В. Друмев" – В. Търново
4. СОУ "Ив. Момчилов" – Елена
5. СОУ "Бачо Киро" – Павликени
6. СОУ "Цанко Церковски" – Полски Тръмбеш
Първо място при юношите завоюва отборът на СОУ "Бачо Киро" - Павликени след оспорван мач, завършил с победа от 2:1 гейма срещу представителите на ПМГ "В. Друмев" – В. Търново.
В най-голямата възрастова група XI-ХII клас се срещнаха отборите на юношите от следните училища в областта:
1. СОУ "Димитър Благоев" – Свищов
2. ПГЕЕ "Ломоносов" – Г. Оряховица
3. ЕГ "Проф. д-р. А. Златаров" – В. Търново
4. СОУ "Бачо Киро" – Павликени
5. СОУ "Цанко Церковски" – Полски Тръмбеш
На финала волейболистите на СОУ „Бачо Киро“ постигнаха убедителна победа срещу ЕГ "Проф. д-р. А. Златаров" – В. Търново с 2:0 гейма. Отлично от победителите се представи капитана на отбора Йордан Каролов Йорданов.
При девойките в най-голямата възрастова група XI-ХII клас се срещнаха отборите от следните училища в областта:
1. ДТГ "Д. Хадживасилев" – Свищов
2. ПГЕЕ "Ломоносов" – Г. Оряховица
3. ПМГ "В. Друмев" – В. Търново
4. СОУ "Бачо Киро" – Павликени
На финала девойките на СОУ „Бачо Киро” постигнаха победа срещу ПГЕЕ” Ломоносов” – Г. Оряховица с 2:0 гейма.
На победителите в отделните възрастови групи предстоят зонални състезания през месец април 2013 г.

Последна промяна ( Вторник, 02 Април 2013г. 09:09ч. )
 

20 домашни санитари ще назначи Община Павликени по проект

( 1 Vote )
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

20 домашни санитари ще бъдат назначени в Павликени в рамките на най-новия социален проект на Общината. Те ще обслужват 70 възрастни хора и хора с увреждания, в това число и деца с увреждания.
На пресконференция вчера пред медиите бяха представени проектът и неговите цели.
От 01.02.2013г. стартира проект „Подкрепа за възрастни хора и хора с увреждания на територията на Община Павликени чрез предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда”. Продължителността му е 14 месеца, като социалните услуги ще се предоставят 12 месеца – до 31.03.2014г. След приключване на проекта, Община Павликени се ангажира да продължи предоставянето на услугата със собствени средства за още 12 месеца.
Проектът е получил финансиране от Еврпейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на безвъзмезднава финансова помощ е 140 700, 07лв.
За целите на проекта към Домашния социален патронаж беше създадено Звено за услуги в домашна среда. Чрез него ще се извършват три типа дейности: за лична помощ, за социална подкрепа и социално включване и за битови дейности.
За домашни санитари ще бъдат назначавани безработни лица в трудоспособна възраст , които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
С реализацията на операцията се въвежда нов модел за предоставяне на общински социални услуги в домашна среда. Целта е да се предоставят качествени грижи в семейна среда и да се окаже помощ при извършване на ежедневните дейности на хора с различни видове увреждания и възрастни хора в невъзможност да се обслужват.
„Важна цел на Община Павликени е осигуряването на достоен живот на хората в неравностойно социално положение, както и на достоен и независим живот на техните близки, каза по време на пресконференцията инж.Емануил Манолов, кмет на Община Павликени.
„Наш дълг е да отделим нужното внимание на рисковите групи от населението. Такава е групата на самотните възрастни хора в риск от изолация и невъзможност за самообслужване. Ние да отделим внимание също на лицата с трайни увреждания като тук причисляваме и децата с увреждания, които изпитват сериозни затруднения в ежедневието си по една или друга причина”, допълни градончалника.
До 2003 г. социалните услуги в домашна среда в Община Павликени за лица с ограничения или невъзможност в самообслужването се предоставяха в рамките на услугата „Домашен социален патронаж”. Тази форма на услуга функционира добре на общинско ниво в Павликенска община и акцентът и е предимно към приготвяне и доставяне на храна на възрастни нуждаещи се хора. В последните години постепенно стартираха развитието си социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент”  и „Домашен помощник”, насочени към лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване.
От януари 2011 стартира проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи”, който продължава и в момента и по който се обгрижват 26 лица с трайни увреждания с приоритет деца с увреждания, които имат нужда от постоянни грижи в домашна среда.
Чрез реализацията на проекта Община Павликени ще постигне двоен ефект - от една страна ще се създадат нови работни места в сферата на социалната икономика и  същевременно хората в неравностойно положение ще получат необходимите грижи и внимание в домашна среда.
Успешното изпълнение на проекта, постигането на неговите резултати и натрупания опит от проекта ще бъде полезен на Община Павликени и ще послужи като модел за понататъшно изпълнение на дейностите в областта на социалните услуги, които Общината ще извършва в полза на своите граждани, подчертаха от екипа по проекта.

 

В Ученическите игри, които се проведоха в гр. Павликени, участваха следните отбори от област В. Търново:

V-VІІ клас момичета

V-VІІ клас момчета

1. СОУ "В. Комаров" - В. Търново

1. СОУ "Бачо Киро" - Павликени

2. СОУ "Бачо Киро" - Павликени

2. ОУ "Кирил и Методий" - Долна Оряховица

3. ОУ "Кирил и Методий" - Долна Оряховица

3. СОУ "Максим Райкович" - Лясковец

4. СОУ „Ив. Момчилов“ – Елена

4. СОУ „Ив. Момчилов“ – Елена

5.СОУ "Максим Райкович" - Лясковец

5. СОУ „Емилиян Станев“ – Велико ТърновоНа първо място при момичетата V-VІІ клас се класира отборът на СОУ "Бачо Киро" - Павликени, а на второ - състезателките от СОУ "В. Комаров" - В. Търново. При момчетата в същата възрастова група първенци са представителите на СОУ "Бачо Киро" - Павликени, спечелили финала с 2:1 гейма срещу представителите на СОУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново.

В другата възрастова група VІІІ-Х клас се срещнаха отборите на юношите от следните училища в областта:

 1. СОУ "Цветан Радославов" – Свищов

 2. ПГЕЕ "Ломоносов" – Г. Оряховица

 3. ПМГ "В. Друмев" – В. Търново

 4. СОУ "Ив. Момчилов" – Елена

 5. СОУ "Бачо Киро" – Павликени

 6. СОУ "Цанко Церковски" – Полски Тръмбеш

Първо място при юношите завоюва отборът на СОУ "Бачо Киро" - Павликени след оспорван мач, завършил с победа от 2:1 гейма срещу представителите на ПМГ "В. Друмев" – В. Търново.

В най-голямата възрастова група XI-ХII клас се срещнаха отборите на юношите от следните училища в областта:

 1. СОУ "Димитър Благоев" – Свищов

 2. ПГЕЕ "Ломоносов" – Г. Оряховица

 3. ЕГ "Проф. д-р. А. Златаров" – В. Търново

 4. СОУ "Бачо Киро" – Павликени

 5. СОУ "Цанко Церковски" – Полски Тръмбеш

На финала волейболистите на СОУ „Бачо Киро“ постигнаха убедителна победа срещу ЕГ "Проф. д-р. А. Златаров" – В. Търново с 2:0 гейма. Отлично от победителите се представи капитана на отбора Йордан Каролов Йорданов.

При девойките в най-голямата възрастова група XI-ХII клас се срещнаха отборите от следните училища в областта:

 1. ДТГ "Д. Хадживасилев" – Свищов

 2. ПГЕЕ "Ломоносов" – Г. Оряховица

 3. ПМГ "В. Друмев" – В. Търново

 4. СОУ "Бачо Киро" – Павликени

На финала девойките на СОУ „Бачо Киро” постигнаха победа срещу ПГЕЕ” Ломоносов” – Г. Оряховица с 2:0 гейма.
На победителите в отделните възрастови групи предстоят зонални състезания през месец април 2013 г.

Последна промяна ( Вторник, 02 Април 2013г. 09:01ч. )
 

Селски кметове искат повече пари за осветление и ремонт на улиците

( 1 Vote )
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Седемнадесет от всичките общо 19 кметове на населени места в община Павликени извън общинския център са се подписали под искане за повече средства от бюджета. Мотивите си те са формулирали в десет конкретни предложения. Сред тях са осигуряване на средства за улично осветление на населените места през цялата тъмна част на денонощието през цялата година, парите за снегопочистване да се увеличат с 500 лева, да се направи ремонт на кметствата, да се осигурят пари за асфалтиране на селските улици.
Кметовете искат още двойно увеличение на отпусканите им представителни разходи – да станат по 200 лева за всички останали и по 400 лева за кмета на град Бяла черква, както и да им се признават пътните разходи до общинския център. Управниците настояват за подпомагане на художествената самодейност на селските читалища, за повече пари за организирането на различни тържества и годишнини. Да се открие и програма “Местни инициативи” и да се осигури тя с финансов ресурс от общинския център, настояват още селските кметове.
Исканията са били внесени пред кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов от името на Сдружението на кметовете и кметските наместници с цел да бъдат взети под внимание при последните промени в новия общински бюджет.
По време на приемането на бюджета стана ясно, че в него са залегнали само исканията за увеличение на представителните разходи. И нас ни избират хората, и ние искаме да има с какво да се отчитаме пред тях, а е ясно от отпуснатите ни по бюджет средства, че и тази година в Бяла черква нищо няма да се случи, заяви гневно кметът Албена Тодорова. Тя беше най-притеснена от това, че предоставяните на кметството 500 лева за отбелязване на кръгла историческа годишнина няма да стигнат за елементарни неща по организирането й.
Кметът на Стамболово Петър Петров съобщи, че в началото на двадесет и първи век в неговото село има потънали в кал улици. Хората не искат много – да им светят крушките по улиците през нощта и да са що-годе ремонтирани и асфалтирани улиците, заяви той.
Най-лесно е някои хора да прикриват бездействието си с оправдание за липса на пари, отговори кметът на общината инж. Емануил Манолов. Кметът трябва да бъде преди всичко бизнесмен, препоръча им той, и добави, че с двамата си заместници вече са издействали от местния бизнес в Павликени над 30 000 лева за общински инициативи. Той препоръча в селата да се разпределят правилно светещите крушки, за да има пълен обхват, да се работи заедно с църковните и читалищните настоятелства.
Новият общински бюджет съвсем не изолира селата от финансиране, защото в него са залегнали ремонти на междуселски пътища, проектиране на селско водоснабдяване, ремонти на няколко кметства и т.н. Вярно е, че потребностите ви са далеч по-големи, но такива са възможностите, призна Манолов.

Източник: dnesbg.com

 

В Павликени ще строят басейн и пречиствателна станция

( 0 Votes )

Строителство и реконструкция на важни обекти започва през тази година в Павликени и общината. Одобрената с приемането на бюджета инвестиционна програма е в рамките на 17 412 602 лв. Голяма част от тези средства трябва да дойдат по спечелени м. г. европроекти. Благодарение на тях ще започне реконструкция на градския стадион “Ганчо Панов”, предвидено е тя да завърши през следващата година, стойността й е 2 млн. лв. Ще започне строителството и на закрит плувен басейн, както и изграждането на градската пречиствателна станция. Около 7 млн. лв. ще струва основният ремонт на близо 15 км. междуселищни пътища в общината, по-голяма част от които трябва да бъдат готови още тази година. Това се очаква от години и е от особена важност за местното население поради изключително лошото качество на тези пътни артерии.
Със собствени средства Общината планира да направи ремонти в ЦДГ 1 в Павликени и ЦДГ в Батак, реконструкция на бул. “Дондуков” в града, вертикална планировка на гробищния парк, а с целева субсидия ще бъде завършена и ритуалната зала на гробището.
Инвестиционната програма предвижда още закупуването на бус за Дома за стари хора в Карайсен, доставката на багер и друга техника. С приходи от приватизация Общината е заложила да създаде лапидариум в двора на Историческия музей, както и да направи ремонт на залата за карате в Детския комплекс.
Голямо перо в тазгодишната програма е отделено за предпроектно проучаване и проектиране на обекти, за чието еврофинансиране ще се кандидатства в периода 2014-2020 г. Предвижда се и изработване на технически паспорти на общинските пътища, както и започване на нов общ устройствен план на общината. През тази и следващата година ще бъде санирана сградата на общинската болница. За нея ще се купят и дефибрилатори и инфузионни помпи.
Целеви субсидии ще бъдат отпуснати за основен ремонт на кметството в Димча, на склада на кметството в Мусина, на сградата на домашния социален патронаж в Карайсен и клуба на пенсионера в Павликени, както и за редица общински пътища.
Намеренията на кметския екип са да се изгради и осветление на алеята между Павликени и Бяла черква, за което са заложени 13 000 лв. Други 30 000 лв. са предвидени за строителство на приют за кучета в Сломер.

Източник: dnesbg.com

 

Евелина Карагенова, председател на Районен съд – Павликени: “Средно по над 42 дела месечно гледа всеки районен съдия в Павликени”

( 0 Votes )

Евелина Карагенова е родена във Велико Търново. Завършила е Езикова гимназия в същия град, след което придобива специалността машинен инженер във ВТУ “Ангел Кънчев” – Русе. Започва трудовата си биография в “Битова електроника”АД – В. Търново. През 1997 година завършва право във ВТУ и една година е съдебен кандидат във ВТОС. Юридическата си кариера започва като младши съдия във ВТОС през февруари 1998 г. От 02.11.1998 г. е назначена като съдия в Районен съд – Павликени. От 1999 г. първоначално е и.д. административен ръководител, а от 03.07.2000 г. – административен ръководител – председател на Районен съд – Павликени, с мандат до декември 2014 г. Има един син.

Само преди няколко дни ръководената от Евелина Карагенова съдебна институция организира Ден на отворените врати за гражданите с цел повишаване на тяхната правна култура и повишаване прозрачността на работата на Районния съд. Отношението граждани – съдебна институция беше една от основните теми на интервюто, което тогава Евелина Карагенова даде за “Янтра ДНЕС”.

- Госпожо Карагенова, кои правила на добро поведение нарушават най-често гражданите при посещенията си в Съдебната палата?
- Ние сме поставили в нашата Съдебна палата още на входа тези правила. Не следва в съда да влизат граждани в неподходящо облекло – с къси панталони, по джапанки, например, да пушат, да влизат в съдебните зали по всяко време, а не само когато ги викат. Следва да изключват мобилните си телефони, да не говорят помежду си в съдебната зала, да спазват разпорежданията на председателстващия съдебния състав. Задължително следва да носят документите си за самоличност. Всички тези правила са задължителни и са израз на уважението и на респекта пред съдебната институция.
- Имате ли интерес от страна на местното общество към определени дела, знаят ли че имат право и искат ли гражданите да присъстват на съдебни заседания?
- По принцип съдебните заседания са открити, публични. Много хора знаят това, но аз не виждам някакъв интерес досега. При някои дела влизат повече роднини на някоя от страните по делото, но това като че ли е характерно само за определени етноси. От друга страна, считам, че бракоразводните дела, делата за предоставяне упражняване на родителски права, за лишаване от родителски права, за настаняване на лице на принудително лечение, на дете в приемно семество и други подобни не следва да бъдат напълно открити за всички граждани. За всяко дело съдията решава дали и кои лица може да останат в съдебната зала.
- В последните години когато Районният съд и прокуратурата бяха настанени в старата сграда – общинско общежитие, имаше случаи дори и на нападение на гражданин над представител на Темида. Как се осъществява сега охраната и как се налага дисциплината на присъстващите в съдебните зали?
- Вече трета година Районният съд и Районна прокуратура в Павликени са настанени в нова, специално строена за специфичните им функции Съдебна палата. Гордея се с това както професионално, така и лично, тъй като по време на моите мандати на административен ръководител се издейства дарение на терен от Община Павликени, осъществи се проектирането, строителството и преместването в новооборудваната сграда. Имах щастието да взема активно участие във всичките тези етапи и резултатът е налице. Малко съдилища в страната в момента могат да се похвалят с такава сграда. Предвидени са и всички изискуеми мерки за охрана- сградата има освен главен вход с физическа охрана от двама служители на Съдебна охрана – В. Търново, така и служебен вход, вход за арестанти. Сградата е оборудвана с външни и вътрешни камери, видеонаблюдение. В съдебните зали работи звукозаписна техника. Тук много добре са предвидени всички нужни мерки за охрана. В съдебните зали имаме звукозаписна техника. Пред залите и във фоайето има информационни табла, които ориентират гражданите. В залите председателстващият съдебния състав следи за спазване на реда, като неспазващите разпорежданията му лица се предупреждват, че ще бъдат глобявани. До налагане на глоби досега не се е достигало.
- Кои са най-често срещаните заблуди, с които гражданите реагират на постановени от вас или колегите ви съдебни решения?
- Най-често гражданите очакват съда в едно дело да разреши разнородните им проблеми, влагат много емоции и не разбират, че твърденията им трябва да се докажат – да се приобщят доказателствата между кориците на папката на делото. Все по-рядко използват услугите на адвокати, опитват се да се справят сами. Според мен това са причините някои граждани да имат много големи очаквания от съдията, а после да остават разочаровани. Трябва да разберат, че решението на съдията следва да се основава единствено на доказателствата по делото и на законите, без влагане на някакви емоции и позоваване на непроверени факти извън процеса. Друга масова заблуда е очакване на непременно осъждане на някое лице, за което се говори в общественото пространство, че е “голям престъпник” и че “всички знаят какви престъпления е извършил”. Не разбират, че всяко обвинение за конкретно престъпление следва да е подкрепено с годни доказателства, а не голословия и че наказанието се индивидуализира.
Мисля си, че сигурно често сме непонятни и оставаме неразбрани за обществото. Съдиите говорим с юридически термини чрез постановените актове – решения и мотиви към присъди. Считам, че трябва да започнем повече да говорим, да има повече прозрачност в работата ни. Затова направихме и Ден на отворените врати, за да запознаем повече граждани с работата на съда, с правилата на поведение в съдебната зала, да повишим правната култура на населението. Далеч съм от мисълта, че с еднократна подобна инициатива нещата ще дойдат по местата си. Трябва да се работи продължително в тази област – да поддържаме и по-тесни връзки с медиите, както и медиите трябва да са по-близко до нас. Да се отразяват не само “жълтини”, а да се дава гласност на добрите практики.
- Какво ще кажете за толкова обсъжданата в обществото реформа на съдебната система?
- Ние се оказваме поколение на непрекъснатите реформи – реформи по принцип, реформи навсякъде. Прекалено многото промени в законите създават затруднения при прилагането им, защото няма натрупана съдебна практика по измененията. Считам, че всяка реформа трябва да е добре обмислена, обсъдена и в никакъв случай не бива да е “на парче”. В момента ВСС приема нови процедурни правила за преместване, повишаване на магистрати, нови правила при провеждане на конкурсите, както и текат процедури по определяне на оптималния брой на съдии и служители в даден съдебен орган с оглед отчитане на натовареността.
- Много ли са натоварени съдиите в Районен съд – Павликени, какво говори статистиката от миналата година?
- Миналата година тримата районни съдии сме свършили средно по 42,4 дела месечно. Това е над определената средна натовареност на един съдия. Имаме свободна щатна бройка за районен съдия, като очакваме мястото да бъде заето или чрез конкурс, или чрез назначаване на младши съдия от ВТОС.
- За какво се съдят най-много гражданите от общините Павликени и Сухиндол?
- Статистиката от миналата година показва, че сме свършили общо 1699 дела, от които 1049 граждански и 650 – наказателни. От гражданските дела най-много са били по облигационни искове, следвани от тези по Семейния кодекс и вещните искове. Тринадесет дела сме имали по Закона за защита от домашно насилие и 75 дела по Закона за закрила на детето.
- Кои са най-често срещаните причини за подвеждане под отговорност при наказателните дела за миналата година?
- Има ли сме общо 152 наказателни дела от общ характер, от тях 81 с обвинителни актове и 71 с внесени споразумения. Най-разпространените престъпления са общоопасните – управление на МПС след употреба на алкохол или неправоспособни в едногодишния срок от наказването им по административен ред, следвани от престъпленията против собствеността.
- Вие имате богата съдебна практика. Извън професионализма, който изисква стриктното спазване на буквата и запетаята на закона, има ли място за емоция в работата на един районен съдия?
- Разбира се, че и при нас в съдебните зали животът тече в пълното си многообразие и няма как да не се изживяват различни емоции, които трябва обаче да останат на заден план. Но сме имали какви ли не куриозни случаи, ако това ви интересува. По едно дело подсъдимият закъсняваше, не беше в залата в определения час, а трябваше да бъде доведен принудително. Представителят на полицията обаче ни съобщи, че подсъдимият страда от клаустрофобия и не може да пътува в моторно превозно средство, затова тръгнал пеш към съда в Павликени от съседно населено място и помоли от негово име да изчакаме десетина минути, защото той вървял към съда. Не повярвах, но реших да изчакам. Подсъдимият наистина пристигна запъхтян и потен след петнадесетина минути. Оставихме го да си поеме дъх, дадохме му чаша вода и след това започнахме съдебното дело. Въпреки че получи осъдителна присъда за кражба, човекът накрая дойде, извини се за закъснанието и ми благодари, че съм го изчакала. Пожела ни добър ден и тръгна отново пеша да се прибира.
Емоция има при делата, с които се решава предоставянето на родителските права и режима на лични отношения на детето с другия родител. Често единият родител, воден от желание за отмъщение, жертва интереса на детето си, заслепен от егоизъм и омраза към доскорошния си брачен партньор. Съдията е човекът, който трябва да се ориентира в тези емоции и накрая да постави закона и интереса на детето над всичко.

Източник: dnesbg.com

 

Кръстът от погълнатото от яз. „Стамболийски” село Бара пази павликенчани от злини Рибари извадили разпятието на 2 века от водите на водоема навръх Кръстовден

( 1 Vote )
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

УНИКАЛЕН КРЪСТ НА ПОВЕЧЕ ОТ 200 ГОДИНИ ПАЗИ ПАВЛИКЕНЧАНИ ОТ ЗЛИ СИЛИ. Разпятието, което е измъкнато от рибари от водите на яз „Ал. Стамболийски”, е една от най-големите местни загадки. То е прекарало във водите повече от половин век.
Запазило се е единствено заради това, че е било покрито с тиня. Кръстът е изваден навръх Кръстовден, в което мнозина виждат поличба. Светинята се съхранява от архиерейския наместник Отец Георги в павликенската църква „Рождество на Пресвета Богородица”, а почти няма жител на региона, който да не е дошъл да се поклони пред нея. Двувековната реликва днес е поставена на видно място в павликенския храм, видя екип на „Борба”. С този кръст, зареден с молитвите на хората от векове, отец Георги благославя вярващи и миряни. Емблематичният кръст досега бе забулен в множество мистерии и легенди. Никой не може да си обясни как е съхранен толкова дълго в руините на намиращото се в чашата на язовира село Бара, което е трябвало да бъде залято. Няма обяснения и за това как рибарските мрежи са попаднали точно на него, разказва шефът на културата в Община Павликени Ганчо Александров.
Според него кръстът е на повече от 2 века. Той е изработен от чимширово дърво. Тъй като в село Бара първоначално не е имало църква, баренци са се молили пред него. Тук са полагали клетва и няколко четници, гласят легендите. След като Бара се сдобива с църква, той е съхраняван в нея.
НАПРЕСТОЛНИЯТ КРЪСТ Е С ВИСОЧИНА ОКОЛО 45 СМ, А ВСИЧКИ НАПРАВО АХВАТ, СЛЕД КАТО ГО ВИЖДАТ НА БЯЛ СВЯТ.
Свещеният кръст бил донесен от Йерусалим през 1805 г от Хаджи Петко Баренски. Преди 208 г. мъжът от павликенското село Бара заминал за Божи гроб. Петко Баренски бил богат човек. „Далечното му пътуване било свързано с много рискове и трудности, но се оказало и голямо приключение. Стигнал до там, поклонил се и се върнал в родното си място с един напрестолен кръст, върху който били изрисувани сцени от разпятието Исусово, Константин и Елена, великомъченици, светци.
С възстановяването на разпятието се заемат трима членове на църковното настоятелство на храма „Рождество на пресвета Богородица”. По стечение на обстоятелствата те са бижутер, художник и резбар. „Сякаш Бог ги изпрати. Нещата се случваха в порядък. Явно точно сега е трябвало да бъде намерен кръстът и точно сега да бъде възстановен”, диви се Александров.
ХУДОЖНИКЪТ МАРТИН ПЕТРОВ, РЕЗБАРЯТ ЗДРАВКО КЪНЧЕВ И БИЖУТЕРЪТ КОНСТАНТИН КОСТОВ ПРАВЯТ ПЪЛНА РЕСТАВРАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВКА НА НАМЕРЕНИЯ В яз. „Ал. Стамболийски” кръст. Те се трудят почти без почивка.
Запазват, доколкото могат, основата от чимширово дърво на стария кръст и я надграждат с орехови дъсчици. После цялата повърхност е обкована със седеф.
„Парченцата от кръста буквално ни бяха предоставени в насипно състояние. Като ги видях за пръв път, смятах, че никога няма да бъдат възстановени, но тримата членове на настоятелството сътвориха чудо”, твърди Ганчо Александров.
В продължение на много години кръстът е издирван при множество експедиции, но никой не е го е открил. По едно време даже се е смятало, че е откраднат и изгубен завинаги. Според очевидци, когато водите на язовира спаднат и времето е подходящо, под нея се виждат руините на погълнатото от водата село Бара.

Източник: borbabg.com

 

Стражичани и павликенци пак не се победиха

( 0 Votes )

Второ реми в контролна среща отвъртяха отборите на „Левски” и ОФК „Павликени”, този път на терена в Стражица. Мачът бе двуостър, а след него съперниците се оттеглиха на съвместна вечеря, дадена от Община Стражица. С двубоя бе поставено началото на честването на 90-годишнината на футбола в общинския център.
В 20-ата минута Александър Цонев отправи силен удар с глава, спасен от вратаря на гостите Генчо Стефанов. Нападателят на павликенци Стефан Гинчев изригна в 38-ата минута, когато се измъкна от отбраната на домакините и с левия крак стреля за 0:1. 120 секунди преди почивката Атанас Евтимов изпълни свободен удар и най-ниският на терена Кристиян Костадинов се оказа най-добре пласиран, за да изравни с глава 1:1.
Втората част премина при поделено надмощие, а най-чистото положение изпусна Иван Златков от състава на гостите, който се откъсна сам, но би край вратата.

Източник: borbabg.com

 

„Али” спечели футболния турнир във Върбовка

( 1 Vote )
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Осем отбора участваха във футболен турнир в павликенското село Върбовка. Победител по голова разлика стана „Али”, който завърши с 19 точки, колкото и подгласникът му „Шаро”. Любопитно е, че и двата тима вкараха по 67 гола, но „Али” пусна във вратата си 20, докато „Шаро” инкасира 32. В надпреварата бяха отбелязани общо 300 попадения. Победителите получиха голямата купа на кметство Върбовка, футболна топка и парична премия от 50 лв., връчени от кмета на селото Антон Антонов. С купа, 30 лв. и футболна топка бе отличен вторият тим от председателя на Общинския съвет в Павликени инж. Дончо Дончев.
Третото място зае отборът на ветераните „Параван”, който събра 15 точки и бе награден с купа, 20 лв. и топка от инж. Тихомир Трифонов, отговорник за младежки и спортни дейности в Община Павликени.
По-нататък в класирането следват отборите на „Капла”, „Кадир”, „Дачко”, „Гоши” и „Красимир”.
Голмайстор на турнира стана Али Шерифов, който отбеляза 28 попадения и получи купа от председателя на Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма в Павликени Христо Кавалски.

 

Източник: borbabg.com

 

Мартеници украсиха входовете на град Павликени

( 0 Votes )

Мартеници с формата на подкова украсяват шестте входа на град Павликени. В инициативата по случай 1 март се включиха представителите на Детския комплекс в града, които изработиха мартениците, и на отдел „Хуманитарни дейности" към Общината, които дадоха идеята.

Символично са вплетени в едно подковата за късмет и мартеницата за здраве. Според широко известната традиция, подковата носи късмет и щастие в дома, пази от лоши очи. Обикновено се слага до или над вратата, както в случая е закачена до шестте входа на град Павликени. Домакините правят това, за да може късметът да не избяга. Преданието твърди, че дяволът няма да се появи на място, където има подкова. Мартеницата пък е най-българският символ, носител на пожелания за здраве.

Инициативата е и в подкрепа на кандидатурата на Регион Велико Търново за Европейска столица на културата - 2019 г.

Източник: dariknews.bg

Последна промяна ( Четвъртък, 07 Март 2013г. 20:19ч. )
 

Павликенчани почетоха 135-та годишнина от Освобождението

( 0 Votes )

Десетки павликенчани се събраха на площад „Свобода" за тържественото отбелязване на 135-та годишнина от Освобождението на България. Официалната церемония започна с благослов на архимандрит Георгий, след което председателят на Общинския съвет в Павликени инж.Дончо Дончев се обърна с празнично слово към присъстващите.

„На 3 март преди 135 години се възстановява българската държавност. С подписването на Сан Стефанския мирен договор на младия и политически неукрепнал български народ се дава суверенитетът да взимат сами решения и да се борят за своята идентичност в Европа. На прага между зимата и пролетта България се ражда, за да заяви с лъвска мощ своето място сред другите свободни народи в Европа. 135 години по-късно ние осъзнаваме акта на Освобождението като най-значимото дело в съвременната история на България. Това е основата на днешното ни самочувствие и идентичност. Това е тласъкът да осъзнаем отговорността на свободата.", каза инж.Дончев.

Церемонията продължи с националния химн, едноминутно мълчание в памет на героите и поднасяне на цветя пред паметника на загиналите във войните. Със свои изпълнения се представиха фолклорните групи от Недан и Бутово.

Източник: dariknews.bg

 
Страница 6 от 206

ПЛАТЕНА РЕКЛАМА

terracredit