ПАВЛИКЕНИ ИНФО

Информационият център на Павликени

1 НОЕМВРИ - ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

( 0 Votes )
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

Денят на народните будители е замислен като общонароден празник и официално въведен  от държавната власт в годините след Първата световна война. Подбудите на инициаторите са предизвикани от следвоенния крах на националния идеал, последван от години на мъчителна за обществото политическа и стопанска нестабилност. В сферата на своята компетентност Министерството на просвещението установява тенденция на деморализация, на духовно униние и духовен срив особено сред младото поколение. Загрижено от тези процеси, земеделското правителство на Ал.Стамболийски води целенасочена реформаторска културна и просветна политика за мобилизиране силите на обществото, търси нови пътища за възраждане и повдигане на националния му дух.
Създателите на празника потърсили опора за идеята си в миналото на българския народ, в идеите на Възрожденската епоха и в примера на будителите, които със слово, перо или оръжие са се борили за българската вяра, език и свобода. В своето многовековно развитие българският народ е запазил чувството си на признателност към всички, които са творили, работили и страдали за неговото политическо и културно преуспяване. Това са били подбудите за организиране на първото всенародно юбилейно честване на Иван Вазов. На 24 октомври 1920 г. с впечатляващо тържество били отбелязани 70 години от рождението на писателя и 50- годишнината от литературната му дейност.
Първото всенародно честване дава повод през следващата 1921 год да се отбележат заслугите и на други дейци и събития в областта на просветата и културата: - 50 годишната обществена, книжовна и научна дейност на Стефан Савов Бобчев; 25 годишната писателска дейност на Кирил Христов; 25 годишнината на Художествената академия в София; 30 години от културната и литературната дейност на Цанко Церковски; 25 год. от основаването на Варненския археологически музей. Следват юбилеите на Елин Пелин, Кръстю Сарафов, Сава Огнянов.  В една или друга форма е зачетен приносът на редица дългогодишни учители и директори, артисти, журналисти и други културни дейци. През 1921 год. Ст.Омарчевски внася в Народното събрание и законопроект за поставяне бюстовете на заслужили българи в централната алея на Борисовата градина в София – идея, чиято реализация е осъществена по-късно.
На следващата година министерството на народното просвещение прехвърля акцента на своята политика върху всенародните празници, организирайки ги с не по-малък размах и с претенцията да ги превърне в „дни на общение и единение с духа на прадедите и на миналото”. Особено тържествено в цялата страна протича 24 май. По указания на министерството в София и във всички селища са проведени църковни служби и шествия, специални учебни часове са посветени на беседи за делото на равноапостолите св.св. Кирил и Методий. По този повод повече от 600 преподаватели в Университета, учители и културни дейци са удостоени с награда.
Тези показно провеждани от държавната власт и пропагандирани като общонародни юбилеи и празници носят едно послание, което през онези години се  формулира така – „ да се раздвижат и съживят сърцата и душите на народа, да се възстановят неговия дух и вяра, да се възпита учащата се младеж в родолюбие и почит към заветите на предците ни”.
Безспорно най-изявените носители на тази политика са младият и енергичен министър на народното просвещение Стоян Омарчевски и началникът на бюрото за културни учреждения при министерството Никола Балабанов. Те са безспорните създатели и на празника на народните будители. С окръжно № 17743 на МНП от 28 юли 1922 год. 1-ви ноември е определен за „ празник на българските будители– ден за отдаване на почит към паметта на  големите българи, далечни и близки строители на съвременна България ; ден  на просветните, църковни  и революционни дейци на Българското възраждане и Освобождение след Паисий; ден на големите фигури на политико-обществени и културни дейци след Освобождението . Техните образи трябва да вдъхновяват младежта към народни и културни идеали, да я приобщят към всичко ценно в миналото, да бъдат пример за бляскаво изпълнен отечествен и национален, културен и граждански дълг”.
Учреден по почина на Министерството на народното просвещение като училищен празник, още през същата година той е законодателно обявен за официален и общонароден. По предложение на Ст. Омарчевски на 31 октомври 1922 г. излиза постановление на МС ( утвърдено с Указ № 391 от 22.11.с.г.) за обявяване на 1- ви ноември за „народен празник на заслужилите българи”. При внасяне в Народното събрание министърът прилага съпровождащ доклад, в който мотивите за празника са същите като в Окръжното от м.юли с.год. Предложението е обсъдено в Народното събрание на 29 ноември 1922 г. Съгласно взетото решение на 13 декември с.г. ХІХ ОНС гласува и приема на трето четене Закон за допълнение на Закона за празниците и неделната почивка, чието изпълнение е възложено на министъра на вътрешните работи и на народното здраве. С тези нормативни актове 1 ноември е обявен за официален народен празник в чест и памет на „заслужилите българи”. Както при първото отбелязване на Деня на народните будители през 1922 г., така и впоследствие училищата стават основен инициатор и център за неговото организиране. През 1923 г. се приема и предложението на Боян Пенев празникът да се нарича Ден на народните будители.
От 1924 г. до 1944г. Денят на народните будители заема трайно място в официалния празничен календар на България, а законът, с който той се утвърждава, е сред малкото, които следващите правителства не променят. След 1945 г. Празникът загубва официалния си статут. Едва през 1990 год. по инициатива на сдружението „Мати Болгарии” 1 ноември отново се празнува като Ден на народните будители.
Едва ли има еднозначен отговор въпросът кои са народните будители. Всеки носи своето разбиране за пантеона на народните будители, всяка епоха го допълва с нови имена. За едни това са св.св Кирил и Методий, цар Симеон І,  Константин Преславски, св. Климент Охридски и Патриарх Евтимий  Търновски. За други поредицата от светли имена трябва да започва с Паисий Хилендарски, д-р Петър Берон, Васил Априлов и братя Миладинови. В сърцата на много българи будители са революционерите Ботев, Раковски и Каравелов. Още в ученическите си години всички ние се докосваме до необятното творчество на Иван Вазов, Йордан Йовков, Елин Пелин, Яворов. Съвремието ни също представя своята интерпретация и допълва поредицата с имената на поети и художници, на артисти и музиканти, на учители и изследователи. Ако трябва да обобщим тяхната характеристика, то думите на Ст.Омарчевски – основателят на Деня на народните будители, са най-точни и  безспорни :
„…Народните будители са….. малките и големите, знайните и незнайните, които не са оставяли никога народните идеали да бъдат помрачени, надеждата и вярата за тяхното постижение да угаснат…. Те са най-верните изразители на спонтанната воля на българския народ към безкрайно и всестранно развитие, самоопределение и утвърждение като културна сила…. Те са живата и вечната връзка между миналото, настоящето и бъдещето, те са и безсмъртната гаранция, че нашият народ ще прескочи всички съдбоносни изпитания и ще оцелее”.НЕЛИ  ЦОНЕВА
Исторически  музей – Павликени 

Коментари 

 
0 #14 female viagra pills 2018-11-25 02:38
female [censored] pills: https://spiritmadesteel.com/wiki/User:SamuelSalazar1
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #13 BestBess 2018-11-18 23:08
I [censored] you don't monetize your blog, don't waste your traffic,
you can earn extra cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of
website (they approve all websites), for more info simply
search in gooogle: boorfe's tips monetize your website
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #12 RogelioJuicy 2018-08-21 11:22
Hi. I [censored] that you don't update your blog too often. I know
that writing posts is time consuming and boring.
But did you know that there is a tool that allows you to create new articles using
existing content (from article directories or other websites from
your niche)? And it does it very well. The new articles are high quality and pass
the copyscape test. Search in google and try: miftolo's tools
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #11 JohnathanChief 2018-03-10 10:30
I have [censored]ed your blog and i've found some duplicate content,
that's why you don't rank high in google's search results, but
there is a tool that can help you to create 100%
unique content, search for; Best article rewritwer Ercannou's essential tools
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #10 JaclynChief 2018-03-10 10:30
I have [censored]ed your site and i've found some duplicate content, that's why you don't
rank high in google's search results, but there is a tool that can help you to create 100% unique content, search for; Best article
rewritwer Ercannou's essential tools
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #9 FirstTonia 2017-10-17 20:11
I [censored] you don't monetize your website, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month because you've
got hi quality content. If you want to know how to make extra bucks, search for:
Mrdalekjd methods for $$$
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #8 Momentum 2017-09-29 16:59
Very effective lesson. I got involved very easily. Thank you so much Canadian teacher!)
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #7 PickWriters 2017-09-29 11:18
It has conditions been easier to opt between the rewriting services, as all customer opinions and
testimonials are gathered in ditty part of the country on you
to pick the best. Escape injurious quality and as a result
bad experience by means of consulting any rewording website reviews.
Utterly written testimonials purpose influence you by the activity of
selecting the entire and purely transfiguration usefulness that last will and testament fit your
needs.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #6 AN 2017-09-26 22:13
If you need your assignment done in a professional way and on time, talk to me.

I use Turnitin for plagiarism [censored], therefore, ensuring your assignment is plagiarism free.
For Economics, Management, History, All Business courses, Business Law and English
contact us. Moreover, for online exams contact syndicate tutors.
A+ assured
Bestwriter90@gm ail.com
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #5 The Word Point 2017-09-26 06:22
It has conditions been easier to choose between the interpretation services, as all bloke opinions and
testimonials are gathered in one place as a service to you to pick
the best. Escape injurious quality and as a culminate bad familiarity alongside consulting
any paraphrase website reviews. Utterly written testimonials
purpose guide you during the approach of selecting the one and only change
usefulness that will fit your needs.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #4 Eric Dondero 2017-09-08 10:59
Businesses are erasing the boundaries between nations and as
a outcome, communication play the indispensable portion in expanding
your reach as entrepreneur. Communication, in this matter, is the knack to mutate between any lingua franca brace there is
and the transfiguration services bourgeon has made it disinterested easier.
You valid from to coerce sure-fire the circle you depute your rendition offers fair help, which can be verified beside [censored]ing the reviews of
the particular one.
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #3 website traffic tool 2017-07-20 21:34
How to get traffic to your website [youtube]https: //www.youtube.com/watch?v=86COMT8JE_c[/youtube]
this application is amazing
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #2 Anemonalove 2017-07-07 17:46
Hello guys! Who wants to [censored] me live? I'm live at HotBabesCams.com, we can chat, you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove , here is my pic:


https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Цитиране | Докладвай на администратор
 
 
0 #1 Anemonalove 2017-07-05 14:48
Hello fellas! Who wants to [censored] me live? I'm live at HotBabesCams.com, we can chat, you can watch me live for free, my nickname is Anemonalove , here is
my pic:

https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Цитиране | Докладвай на администратор
 

Добави коментар

Сайта не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон. С публикуването на коментар, Вие се съгласявате с Правила за публикуване на коментари!


Защитен код
Обнови

ПЛАТЕНА РЕКЛАМА

terracredit